fbpx
Д-р Стоянка Петкова

Д-р Стоянка Петкова

Специалист

Дерматовенеролог

2018: Дерматовенеролог, Аглеа Дерма Бюти Клиник, гр. Пловдив
2017-2018: Дерматовенеролог, ОКВБ, МБАЛ Силистра, гр.Силистра

2016-2017: Дерматовенеролог, МЦ Троян, гр.Троян

2014 – 2015: Дерматовенеролог, МЦ „Асцендент“, гр. София

2008 – 2012: Глaвен инспектор, Дирекция „Здравни дейности”, РЗИ, гр. Разград

2008 – 2010: Дерматовенеролог, МЦ „Д-р Велкови”, гр. Разград

2004: Лекар – oрдинатор, ОДКВЗС, гр. София