Единична процедура Цена
Консултация с биорезонанс 169 лв.
Консултация с биорезонанс - контрола 98 лв.
Холистична консултация 79 лв.