Кардиология

Процедура Цена - Единична процедура
Консултация с кардиолог 70 лв.
Холтер ЕКГ 100 лв.
Холтер за кръвно налягане 100 лв.
Холтер за кръвно налягане - Вторичен преглед 50 лв.