Процедура Цена - Единична процедура
Първична консултация 80 лв.
Вторична консултация 50 лв.