Процедура Цена - Единична процедура
Премахване на кожни образувания с течен азот 40 лв./ единична лезия
Азот и кюретаж на образувания 50 - 100 лв.
Скрининг на всички бенки по тялото с Fotofinder 250 лв.
Проследяване след първоначален скрининг с Fotofinder 150 лв.
Ексцизия на невуси, тумори (1 бр.) с хистологично изследване 350 лв.
Всяка следваща лезия 100 лв.