Размер Цена - Единична процедура
Вежди 100 лв.
до 25 кв. см 150 лв.
от 25 кв. см до 100 кв. см 240 лв.
от 100 кв. см до 150 кв. см 340 лв.
от 150 кв. см до 200 кв. см 450 лв.
над 200 кв. см 2 лв. / кв. см